Etsi
  • Kaisa Kähkönen

Policy Brief: Kunnan tärkein pöytä on lasten ruokapöytä
Ruokakunnan politiikkasuositus on ilmestynyt. Politiikkasuosituksemme sisältää kolme konkreettista askelta kuntien päätöksentekoon ruokakasvatuksen edistämiseksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.


RUOKAKASVATUKSELLA HYVÄT EVÄÄT ELÄMÄÄN.

Jokainen lapsi ruokailee kunnan koulun ja päiväkodin ruokapöydässä yli 3000 kertaa. Tutkimusten mukaan ruokakasvatus lisää lasten täysipainoisen lounaan nauttimista ja osallisuutta ruokailussa. Kuntapoliittiset päätökset luovat perustan lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen toteuttamiselle.

Lapsena opitut terveyttä edistävät ruokatottumukset vaikuttavat pitkälle aikuisikään saakka.


KUNNAN TÄRKEIMMÄN PÖYDÄN YMPÄRILLÄ RAKENNETAAN ILOISEMPAA, MAUKKAAMPAA JA TERVEEMPÄÄ HUOMISTA, KUN:

  • tarjoamme maukasta ja ravitsemussuositusten mukaista ruokaa.

  • ruokailuun on riittävästi aikaa ja ruokailutilat ovat miellyttäviä.

  • ruokakasvatusta päiväkodeissa ja kouluissa seurataan ja kehitetään nykytila.fi-verkkotyökalun avulla.

  • mahdollistetaan ohjaavien aikuisten esimerkkiruokailu ja osaamisen kehittäminen ruokakasvatuksen täydennyskoulutuksilla.


HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ KUNNISTA:

  1. Tarjotkaa kasvattajille mahdollisuus toimia esimerkkiruokailijoina – aikuisen läsnäolo lisää monipuolista syömistä ja ruokakasvatustilanteita.

  2. Seuratkaa ja kehittäkää www.nykytila.fi:n avulla – tietoa kunnalliseen päätöksente- koon ja hyvinvointikertomukseen.

  3. Lisätkää ruokakasvatus osaksi ruokapalveluiden palvelusopimuksia – saatte enemmän vastinetta rahalle.


RUOKAKASVATUS ON ENEMMÄN KUIN RUOKAILUA.

Ruokakasvatus on osa varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman8,9 mukaisen pedagogiikan toteuttamista. Se tulee kirjata myös paikallisiin kasvatus- ja opetussuunnitelmiin. Ruoka- kasvatus on tärkeä osa kunnan hyvinvoinnin ja tervey- den edistämistyötä sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ravitsemuksellisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista.


Lataa ja lue politiikkasuositus kokonaisuudessaan tästä:

Ruokakunta_Policy_brief_FINAL
.pdf
Download PDF • 13.35MB

325 katselukertaa0 kommenttia